• ЕИК/ПИК:119058666
  • Дейност: Търговец
  • Местоположение:Габрово
  • Име на фирмата на латиница:Joker-2000
  • Адрес в Sellers.bg:Jokishop.sellers.bg
  • Категория:Детски стоки, играчки
  • Телефон:0887945965
  • E-mail:stanimir_d@abv.bg

" Жокер-2000" ЕООД
  • Град: Габрово
  • Телефон/и: 0887945965,
  • E-mail: stanimir_d@abv.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: stanimir_d@abv.bg